Welkom bij 4M Advies

4M Advies helpt u bij het oplossen van complexe situaties met veel stakeholders. Hierbij gaat het vaak over milieu, bouwen en ruimtelijke ordening. Van procesmatige sturing tot technisch inhoudelijk advies nemen wij deel aan uw besluitvorming. Soms als advocaat van de duivel, soms als supporter van uw nieuwe initiatieven, formuleren wij uw drijfveren en scherpen wij uw argumenten aan. Dat kan al of niet in samenwerking met andere gespecialiseerde bureaus of experts uit uw eigen organisatie. Daarbij houden we oog voor de belangen van alle stakeholders, zodat u daarop kunt anticiperen. Hierdoor wekt u vertrouwen bij andere betrokken partijen.

Milieu is de rode draad

4M Advies helpt u bij het overbrengen van uw boodschap met betrekking tot milieu, bouw en ruimtelijke ordening. Soms heeft dat te maken met marketing, communicatie, governance of reputatie. Soms gaat het om meer technische aspecten: hoe krijgen we iets voor elkaar. Als uw sparringpartner voeren wij specifieke taken uit of voeren we het projectmanagement van het hele project. Al is milieu de rode draad, vaak gaat het om organisatieadvies en -ondersteuning, project- en procesmanagement en strategie. 

Mediation en bemiddeling

4M Advies kan via mediation of bemiddeling helpen bij het oplossen van complexe onderhandelingssituaties. Zeker met de aandacht voor participatie in de nieuwe Omgevingswet, zal de behoefte aan een gestructureerd proces om belanghebbenden te betrekken bij de besluitvorming, sterk toenemen. Initiatiefnemers, of het nou overheden of private partijen zijn, zullen met belanghebbenden in gesprek moeten gaan om een initiatief ├╝berhaupt van de grond te krijgen. Specifiek op het raakvlak van publiek en privaat is beleidsbemiddeling behulpzaam bij het oplossen van ‘wicked problems‘.

Kijk voor meer informatie onder Mediation en Projecten.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op door te mailen naar jbartels@4madvies.nl of telefoonnummer 0653393138. U kunt ook uw naam en email adres hieronder invullen en verzenden.