Mediation

Mediation is het oplossen van een geschil tussen partijen door die partijen zelf, onder leiding van een mediator. Kenmerken zijn dat de deelname vrijwillig is, dat over de zaken die besproken worden gedurende de mediation geen mededelingen worden gedaan en dat het traject eindigt met een overeenkomst tussen de partijen. Bartels is als mediator gespecialiseerd in bouw, milieu en ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Doel van de mediation is dat de bereikte oplossing voor alle partijen meer oplevert dan hun minimum, hun 'Best Alternative to Negotiated Agreement' (BATNA), zeg maar het onderhandelingsresultaat waarmee ze nog zouden instemmen. Dat meer kan in van alles zitten. De kunst van de mediation is nu juist om dat 'meer' te ontdekken en vast te leggen. Daarbij hanteert Bartels een uitdagende stijl, waarbij hij zelf actief meedenkt over mogelijke oplossingsrichtingen.

Bartels maakt deel uit van verschillende vakgroepen van mediators op zijn expertiseterrein. Dit zijn de Stichting Mediation voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMRO) en Bouwmediators.NL.

‚ÄčJeroen Bartels is ook aangesloten bij Blue Sky Mediation, een landelijk dekkend netwerk van mediators op verschillende terreinen. Voor meer informatie: