Mediation

Wat is mediation?

Mediation is het oplossen van een kwestie tussen deelnemers door die deelnemers zelf, onder leiding van een mediator. Deelname aan de mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Over de zaken die besproken worden gedurende de mediation worden geen mededelingen naar buiten gebracht. Het traject eindigt met een overeenkomst tussen de deelnemers. Deze is in het algemeen niet vertrouwelijk omdat ze een publiek karakter hebben. Bartels is als mediator gespecialiseerd in bouw, milieu en ruimtelijke ordeningsvraagstukken en heeft inmiddels ook ervaring met conflicten in de gezondheidszorg.

Waarom mediation

Doel van de mediation is dat de oplossing voor alle partijen meer oplevert dan hun minimum onderhandelingsresultaat. Dit zogenaamde 'Best Alternative to Negotiated Agreement' (BATNA) is het onderhandelingsresultaat waarmee ze nog net zouden instemmen. Dat meer kan in van alles zitten. De kunst van de mediation is nu juist om dat 'meer' te ontdekken en vast te leggen. Daarbij hanteert Bartels een uitdagende stijl, waarbij hij zelf actief meedenkt over mogelijke oplossingsrichtingen.

Vakgroepen

Bartels maakt deel uit van verschillende vakgroepen van mediators op zijn expertiseterrein. Dit zijn de Stichting Mediation voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMRO) en de Vereniging Bouwmediators.NL. Van deze laatste is hij sinds eind 2020 ook voorzitter. Verder is hij aangesloten bij de club van Beleidsbemiddelaars, specialisten op het gebied van mediation en bemiddeling waarbij de overheid een van de deelnemers is.

Landingspagina Mediation en Bemiddeling

Mediation

Meer Informatie over mediation is onder meer te vinden op de website www.mediationnederland.nl/. Hier is ook veel informatie over mediation te vinden.