Interim directeur Stichting Batterijen

Interim opdracht

Vanaf 1 januari 2019 fungeert Bartels voor een half jaar als interim directeur voor de Stichting Batterijen. In 2017 is de toenmalige Stichting Batterijen opgesplitst in de huidige Stichting Batterijen, de vertegenwoordiger van de producenten, en de operationele uitvoeringsorganisatie Stichting Stibat Services. Als directeur is Bartels verantwoordelijk voor de governance, de strategie en jaarplanning, financiën en begroting, reputatie en communicatie namens het bestuur. Intensief overleg met de uitvoeringsorganisatie en haar directeur hoort daarbij. 

Update

De opdracht is na het eerste half jaar voortgezet en zal ook in de eerste helft van 2020 doorlopen. In de tweede helft van 2019 is de strategie ontwikkeld en het serviceplan voor 2020 voorbereid. 2020 wordt een overgangsjaar waarin een vijfjarenplan voor de jaren daarna wordt ontwikkeld.

GGW consortium bouwt duurzame woningen

Sinds begin van 2017 is Jeroen Bartels betrokken bij het opzetten, inrichten en op de markt brengen van duurzame woningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Dit heeft geleid tot een nieuw bedrijf, Gezond Goed Wonen GGW. Hiermee gaan we nieuwe woningen bouwen met bestaande, zeer energiezuinige bouwsystemen en gebruik van de nieuwste installatietechnieken. Ambitie is om minimaal 1.000 woningen per jaar te gaan bouwen. De eerste opdrachten van particuliere opdrachtgevers zitten in de tas en daarmee kan GGW een track record opbouwen. 

Meer informatie op GGWconsortium.com.

Blue Sky Mediators

2017-03-12 Sinds 1 januari 2017 is Jeroen Bartels aangesloten bij Blue Sky Mediators, een landelijk dekkend netwerk van mediators met verschillende specialismen.