Consultant Enexis Team Ruimtelijke Inpassing

Enexis_logo_03

Energietransitie

Na de afsluiting van het traject ter voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet, breidt de afdeling Ruimte & Recht zich snel uit met twee teams,: Omgevingswet & Participatie en Ruimtelijke Inpassing. Voor beiden wordt geworven, met name omgevingsmanagers en planjuristen. Alle activiteiten zijn gericht op het versnellen van de energietransitie. Enexis moet duizenden laagspanningsstations en honderden transportverdeelstations bijplaatsen en daarvoor heel veel kilometers kabel leggen. Schatting is dat eenderde van alle straten open moeten om het elektriciteitsnet zodanig te verzwaren dat de energietransitie door kan gaan. 

Consultant Omgevingswet en Participatie

Enexis_logo_03

Vanaf 1 februari 2022 is Jeroen Bartels toegevoegd als consultant Omgevingswet en Participatie aan het programma Omgevingswet van Enexis. Doel is om de Omgevingswet en haar instrumenten te incorporeren in de werkwijze van Enexis. Daarbij is het ook van belang om de gemeenten in het werkingsgebied van Enexis bekend te maken met de kennis en expertise van Enexis, zodat die kunnen bijdragen aan het realiseren van de Regionale Energiestrategie (RES). Maar daar houdt het niet op: de energietransitie gaat ook over gasloze woonwijken, warmtenetten, laadinfrastructuur, enz. De ambities zijn hoog bij gemeenten en Enexis moet alle zeilen bijzetten om te kunnen voldoen aan de wensen en verwachtingen van haar aandeelhouder: de gemeenten.

Week van de Mediation 2021

Week van de Mediation plaatje

Mediation

Ook in de lokale bladen wordt aandacht gegeven aan mediation (Nieuwsblad Stedendriehoek). Weliswaar met de nadruk op echtscheidingsmediation, en de inzet van mediation bij arbeids- en samenwerkingsconflicten, maar het raakt toch meer ingeburgerd. Zelf ben ik eerder betrokken bij zakelijke conflicten rondom bouw, milieu en ruimtelijke ordening. 

Expertise

Mediation in Nederland ging ooit van start met het idee dat een mediator om het even welk conflict zou kunnen helpen oplossen. Inmiddels hebben mediators zich gespecialiseerd omdat het noodzakelijk is om wat van de materie te weten. Het is heel lastig als deelnemers telkens aan de mediator moeten uitleggen waar het over gaat.

Dom, lui en dakloos

Er wordt wel gezegd dat een mediator dom, lui en dakloos moet zijn. Dom om zich niet met de inhoud van een oplossing te bemoeien. Lui omdat de deelnemers met elkaar het werk moeten doen, een win-win oplossing zoeken. En dakloos omdat de mediator strikt onafhankelijk dient te zijn. Ik ben meer van slim, lui en onafhankelijk, ik denk wel mee over oplossingen! Maar het moet wel de oplossing blijven van de deelnemers, niet van mij.

Win-Win-Win

Afgelopen week zag ik Bill Ury, een van de godfathers van mediation in een webinar (Getting to Yes). Hij stelde dat het voor de grote problemen van onze tijd, oorlog, polarisatie, klimaat, populisme juist belangrijk is om te streven naar win-win-win. Ook de grote groepen van maatschappelijke organisaties kunnen helpen om overheden en bedrijven te verplichten stappen te ondernemen. Hij zag bijvoorbeeld het samen optrekken van religieuze leiders, de Amerikaanse Kamer van Koophandel, vrouwengroepen, als voortrekkers van het in stand houden van de Amerikaanse democratie op 6 januari bij de bestorming van Capitol Hill. Volgens hem dé beslissende factor.

Klimaat

Kijkend naar Nederland is het bijvoorbeeld in de klimaatopgave van belang om die derde stroom te mobiliseren en een stem te geven. Overheden en initiatiefnemers kunnen niet voorbijgaan aan de belangen van bewoners. Zonder betrokkenheid gaat een  tegenstroom ontstaan die de goede initiatieven om duurzame energie op te wekken tegenhouden. Dus betrek bewoners, investeerders, maatschappelijke organisaties bij de plannen! 

Week van de Mediation