Consultant Enexis Team Ruimtelijke Inpassing

Enexis_logo_03

Energietransitie

Na de afsluiting van het traject ter voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet, breidt de afdeling Ruimte & Recht zich snel uit met twee teams,: Omgevingswet & Participatie en Ruimtelijke Inpassing. Voor beiden wordt geworven, met name omgevingsmanagers en planjuristen. Alle activiteiten zijn gericht op het versnellen van de energietransitie. Enexis moet duizenden laagspanningsstations en honderden transportverdeelstations bijplaatsen en daarvoor heel veel kilometers kabel leggen. Schatting is dat eenderde van alle straten open moeten om het elektriciteitsnet zodanig te verzwaren dat de energietransitie door kan gaan.