Circulair Bouwen

De Circulaire Economie krijgt de wind mee in zowel de politiek als het bedrijfsleven. De lineaire economie waarbij grondstoffen worden verbruikt dient plaats te maken voor een circulaire economie die de materialen gebruikt en weer terugwint voor het maken van nieuwe producten. In de bouw kun je spreken van een opslag van materialen voor lange tijd, namelijk de levensduur van een gebouw. Om vast te stellen wat er nodig is op het gebied van normen om het proces van circulair bouwen te ondersteunen, nemen we deel in de opzet en uitvoering van een onderzoek hiernaar.

Algemeen Verbindend Verklaring

staatscourantIn verschillende settings heeft Bartels de aanvraag van een AVV voorbereid op het gebied van producentenverantwoordelijkheid. De meerderheid van de producenten in een bedrijfstak kan daarmee onderlinge afspraken maken binnen het kader van mededingingsregelgeving. Hierbij is voor een aantal jaren de financiering zeker gesteld van de maatschappelijke taak van producenten om hun producten aan het eind van de levenscyclus in te zamelen en te recyclen.

Voorzitter CEN TC 351

TC 351 pulogo-cenbliceert normen voor de meetmethoden van milieuaspecten van bouwmaterialen in het kader van de Construction Products Regulation (CPR). Naast de gebruikelijke meetmethoden voor het gehalte aan gevaarlijke stoffen (content) zijn vooral ook meetmethoden aan de orde waarmee de uitloging of uitdamping (release) kunnen worden bepaald. Met deze meetmethoden is het voor de Lidstaten mogelijk regelgeving op nationaal niveau te introduceren waarmee eisen aan bouwproducten kunnen worden gesteld. De Lidstaten bepalen zelf de limietwaarden, maar bedrijven kunnen in hun eigen land de testen laten uitvoeren, volgens de vastgestelde normen en deze dan in de hele Europese Unie op de markt brengen.