Consultant Enexis Team Ruimtelijke Inpassing

Enexis_logo_03

Energietransitie

Na de afsluiting van het traject ter voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet, breidt de afdeling Ruimte & Recht zich snel uit met twee teams,: Omgevingswet & Participatie en Ruimtelijke Inpassing. Voor beiden wordt geworven, met name omgevingsmanagers en planjuristen. Alle activiteiten zijn gericht op het versnellen van de energietransitie. Enexis moet duizenden laagspanningsstations en honderden transportverdeelstations bijplaatsen en daarvoor heel veel kilometers kabel leggen. Schatting is dat eenderde van alle straten open moeten om het elektriciteitsnet zodanig te verzwaren dat de energietransitie door kan gaan. 

Consultant Omgevingswet en Participatie

Enexis_logo_03

Vanaf 1 februari 2022 is Jeroen Bartels toegevoegd als consultant Omgevingswet en Participatie aan het programma Omgevingswet van Enexis. Doel is om de Omgevingswet en haar instrumenten te incorporeren in de werkwijze van Enexis. Daarbij is het ook van belang om de gemeenten in het werkingsgebied van Enexis bekend te maken met de kennis en expertise van Enexis, zodat die kunnen bijdragen aan het realiseren van de Regionale Energiestrategie (RES). Maar daar houdt het niet op: de energietransitie gaat ook over gasloze woonwijken, warmtenetten, laadinfrastructuur, enz. De ambities zijn hoog bij gemeenten en Enexis moet alle zeilen bijzetten om te kunnen voldoen aan de wensen en verwachtingen van haar aandeelhouder: de gemeenten.

Voorzitter Branchevereniging Bouwkundige Inspectiebureaus (BBI)

Logo BBI

Sinds 2018 is Jeroen Bartels voorzitter van BBI. Net als voor de EPA zou een bouwkundige keuring verplicht moeten zijn bij overdracht van eigendom van een woning. Het huidige voorbehoud in een koopovereenkomst is te vrijblijvend. 

Om de kwaliteit en eenduidigheid van keuringen te verbeteren is een norm nodig. Die is er nu in de vorm van de NTA 8060:2021. BBI beoogt deze norm breed uit te dragen en daarmee het vertrouwen van de consument in bouwkundige rapporten te verbeteren. Daarnaast zoekt BBI aansluiting bij andere partijen die werkzaam zijn rondom aan- en verkoop zoals makelaars en taxateurs.