Voorzitter Vereniging Producentenverantwoordelijkheid

Logo VPN

De Vereniging Producentenverantwoordelijk-heid Nederland (VPN) is een samenwerkings-verband van producentenorganisaties. Deze zijn namens de aangesloten producenten verantwoordelijk voor de inzameling van hun producten aan het einde van hun levensduur. Ook regelen zij het herwinnen van grond-stoffen via recycling.

De leden wisselen informatie uit en delen kennis om de inzameling uit te breiden en te verbeteren. Daarmee maken zij een wezenlijk deel uit van het realiseren van een circulaire economie. Hierdoor wordt VPN meer en meer de spreekbuis van de gezamenlijk producentenorganisaties over de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). 

Bartels is onafhankelijk voorzitter en heeft door zijn uitgebreide kennis van de materie een uitstekend beeld van de uitdagingen waar de producentenorganisaties voor staan. Bovendien beschikt hij over een relevant netwerk binnen overheid, leden en belanghebbenden.

Interim directeur Stichting Batterijen

Interim directeur

Vanaf 1 januari 2019 fungeert Bartels voor een half jaar als interim directeur voor de Stichting Batterijen. In 2017 is de toenmalige Stichting Batterijen opgesplitst in de huidige Stichting Batterijen, de vertegenwoordiger van de producenten, en de operationele uitvoeringsorganisatie Stichting Stibat Services. Als directeur is Bartels verantwoordelijk voor de governance, de strategie en jaarplanning, financiën en begroting, reputatie en communicatie namens het bestuur. Intensief overleg met de uitvoeringsorganisatie en haar directeur hoort daarbij. 

Update

De opdracht als interim directeur is na het eerste half jaar voortgezet en zal ook in de eerste helft van 2020 doorlopen. In de tweede helft van 2019 is de strategie ontwikkeld en het serviceplan voor 2020 voorbereid. 2020 wordt een overgangsjaar waarin een vijfjarenplan voor de jaren daarna wordt ontwikkeld, ook als voorbereiding op de herziening van de Batterijen Richtlijn.

Meer informatie is te vinden op de website van Stibat Services.

De opdracht is per 1 juli 2020 beëindigd


GGW consortium bouwt duurzame woningen

Sinds begin van 2017 is Jeroen Bartels betrokken bij het opzetten, inrichten en op de markt brengen van duurzame woningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Dit heeft geleid tot een nieuw bedrijf, Gezond Goed Wonen GGW. Hiermee gaan we nieuwe woningen bouwen met bestaande, zeer energiezuinige bouwsystemen en gebruik van de nieuwste installatietechnieken. Ambitie is om minimaal 1.000 woningen per jaar te gaan bouwen. De eerste opdrachten van particuliere opdrachtgevers zitten in de tas en daarmee kan GGW een track record opbouwen. 

Meer informatie op GGWconsortium.com.