Interim directeur Stichting Batterijen

Interim directeur

Vanaf 1 januari 2019 fungeert Bartels voor een half jaar als interim directeur voor de Stichting Batterijen. In 2017 is de toenmalige Stichting Batterijen opgesplitst in de huidige Stichting Batterijen, de vertegenwoordiger van de producenten, en de operationele uitvoeringsorganisatie Stichting Stibat Services. Als directeur is Bartels verantwoordelijk voor de governance, de strategie en jaarplanning, financiën en begroting, reputatie en communicatie namens het bestuur. Intensief overleg met de uitvoeringsorganisatie en haar directeur hoort daarbij. 

Update

De opdracht als interim directeur is na het eerste half jaar voortgezet en zal ook in de eerste helft van 2020 doorlopen. In de tweede helft van 2019 is de strategie ontwikkeld en het serviceplan voor 2020 voorbereid. 2020 wordt een overgangsjaar waarin een vijfjarenplan voor de jaren daarna wordt ontwikkeld, ook als voorbereiding op de herziening van de Batterijen Richtlijn.

Meer informatie is te vinden op de website van Stibat Services.

De opdracht is per 1 juli 2020 beëindigd


GGW consortium bouwt duurzame woningen

Sinds begin van 2017 is Jeroen Bartels betrokken bij het opzetten, inrichten en op de markt brengen van duurzame woningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Dit heeft geleid tot een nieuw bedrijf, Gezond Goed Wonen GGW. Hiermee gaan we nieuwe woningen bouwen met bestaande, zeer energiezuinige bouwsystemen en gebruik van de nieuwste installatietechnieken. Ambitie is om minimaal 1.000 woningen per jaar te gaan bouwen. De eerste opdrachten van particuliere opdrachtgevers zitten in de tas en daarmee kan GGW een track record opbouwen. 

Meer informatie op GGWconsortium.com.

Algemeen Verbindend Verklaring

staatscourantIn verschillende settings heeft Bartels de aanvraag van een AVV voorbereid op het gebied van producentenverantwoordelijkheid. De meerderheid van de producenten in een bedrijfstak kan daarmee onderlinge afspraken maken binnen het kader van mededingingsregelgeving. Hierbij is voor een aantal jaren de financiering zeker gesteld van de maatschappelijke taak van producenten om hun producten aan het eind van de levenscyclus in te zamelen en te recyclen.