Voorzitter Branchevereniging Bouwkundige Inspectiebureaus (BBI)

Logo BBI

Sinds 2018 is Jeroen Bartels voorzitter van BBI. Net als voor de EPA zou een bouwkundige keuring verplicht moeten zijn bij overdracht van eigendom van een woning. Het huidige voorbehoud in een koopovereenkomst is te vrijblijvend. 

Om de kwaliteit en eenduidigheid van keuringen te verbeteren is een norm nodig. Die is er nu in de vorm van de NTA 8060:2021. BBI beoogt deze norm breed uit te dragen en daarmee het vertrouwen van de consument in bouwkundige rapporten te verbeteren. Daarnaast zoekt BBI aansluiting bij andere partijen die werkzaam zijn rondom aan- en verkoop zoals makelaars en taxateurs.

Voorzitter Vereniging Producentenverantwoordelijkheid

Logo VPN

De Vereniging Producentenverantwoordelijk-heid Nederland (VPN) is een samenwerkings-verband van producentenorganisaties. Deze zijn namens de aangesloten producenten verantwoordelijk voor de inzameling van hun producten aan het einde van hun levensduur. Ook regelen zij het herwinnen van grond-stoffen via recycling.

De leden wisselen informatie uit en delen kennis om de inzameling uit te breiden en te verbeteren. Daarmee maken zij een wezenlijk deel uit van het realiseren van een circulaire economie. Hierdoor wordt VPN meer en meer de spreekbuis van de gezamenlijk producentenorganisaties over de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). 

Bartels is onafhankelijk voorzitter en heeft door zijn uitgebreide kennis van de materie een uitstekend beeld van de uitdagingen waar de producentenorganisaties voor staan. Bovendien beschikt hij over een relevant netwerk binnen overheid, leden en belanghebbenden.