Voorzitter CEN TC 351

TC 351 pulogo-cenbliceert normen voor de meetmethoden van milieuaspecten van bouwmaterialen in het kader van de Construction Products Regulation (CPR). Naast de gebruikelijke meetmethoden voor het gehalte aan gevaarlijke stoffen (content) zijn vooral ook meetmethoden aan de orde waarmee de uitloging of uitdamping (release) kunnen worden bepaald. Met deze meetmethoden is het voor de Lidstaten mogelijk regelgeving op nationaal niveau te introduceren waarmee eisen aan bouwproducten kunnen worden gesteld. De Lidstaten bepalen zelf de limietwaarden, maar bedrijven kunnen in hun eigen land de testen laten uitvoeren, volgens de vastgestelde normen en deze dan in de hele Europese Unie op de markt brengen.

Manager LightRec

Voor het lightrecinzamelsysteem van lampen en armaturen is de directie gevoerd ten behoeve van de producenten en importeurs. Hierbij kwamen alle aspecten van de bedrijfsvoering aan de orde, financiën, belastingen, begroting, communicatie, reputatiemanagement, campagnes, productontwikkeling, governance, mededinging, etc.